Historien til et tradisjonelt småbruk

 

 

Historien til et tradisjonelt småbruk

 

 

Markedshagen er et mangfold av vekster på to dekar forbedret jordsmonn

Fra jordgamme til småbruk – 300 år med historie

Det har bodd mennesker på Øverstua Gård i flere hundre år. Det første tiden levde folk og dyr i enkle jordgammer, før et lite trehus ble satt opp på 1700-tallet. Dette ble for lite til en voksende familie, så på 1800-tallet kom et litt større hus med soveloft. Plass til de som trengte husly.

På 1950 tallet vokste flokken av mennesker og dyr, og igjen ble det trangt. Først kom fjøset med plass til tolv kyr og et halvt hundre geiter, og i 1960 ble gårdstunet komplett med nytt hus.

Øverstua Gård med inn- og utmark i 1950
Gårdshesten og sleden var viktig for arbeidet i skogen

Fangstarbeid på ishavet gav kjærkommen ekstrainntekt for husbonden (foto fra Perspektivet Museum)

Selvberging hjemme og fangst på ishavet

I over 300 år har gårdsdriften vært basert på selvberging, men overlevelsen var avhengig av en ekstra inntekt. Lange fangstopphold på ishavet var en kjærkommen inntektskilde for menn fra fjorden.

Hjemme tok kvinnene seg av dyra, og dyrket grønnsaker og poteter. De dyrket også korn, som ble tresket om til mel på gården. Når husbonden var hjemme på høsten og vinteren, ble det tatt ut tømmer fra de bratte fjellsidene. Arbeidet i skogen kunne være farlig.  Uhell kunne skje, ikke minst under bruk av hest og slede for å få tømmer til gården. Siden det manglet leger i området, var det viktig å klare seg selv. I alle tider har det vært noen på gården med kunnskaper om å stoppe blod og bruke helbredende urter.

Fra melkeproduksjon til økologisk mathåndverk

Fram til slutten av forrige århundre, ble melk fra kyr og geiter levert til meieriet i Balsfjorden.  Med Gry som eier, er det ny fokus og drift. Hun har interesse for det tradisjonelle mathåndverket, og satser på produksjon og salg av kortreist mat. Hele eiendommen, både inn- og utmark, har blitt økologisk sertifisert av Debio (standard NO-ØKO-01).

Gården har vært kontinuerlig bebodd av mennesker som har levd sine liv. Stort sett i fred, men også i tider med uro og krig. De har tilpasset seg tøffe forhold skapt av et krevende klima og skiftende tider. Men de har hele tiden hentet sitt levebrød fra gården.

Nå bor det flest villsauer og gammelnorsk spælsau på gården. Pluss en gårdshund, noen høns, hane og to hester. I tillegg til Gry, som har startet et økologisk småbruk med med mange ulike bær, urter og grønnsaker. Hun har et kjøkken hvor glass og flasker blir fylt med økologiske produkter laget av disse vekstene.