Økologisk landbruk

 

 

Økologisk landbruk

 

 

Økologisk, bærekraftig dyrking i en arktisk landsdel

Det er viktig for meg å drive landbruk på naturens premisser. Produksjon av mat skal foregå ved å gi alt som lever og bor på gården de beste muligheter for å vokse og trives på en bærekraftig måte; sosialt, miljømessig og økonomisk. Mitt ønske er å lykkes med en tilnærming til et regenerativt landbruk. Nå er både inn- og utmark økologisk sertifisert av Debio i henhold til kravene i ØK-NOR-01. Utviklingen av to dekar har vært mye jobbing, men har nå gitt uttelling med en frodig markedshage med om lag 30 ulike vekster. Det har vært spennende å få til i en arktisk landsdel. I tillegg har jeg nylig etablert to dekar med rips- og solbærbusker. Klargjøring av bringebærfelt og åker med rabarbra gjør at neste år blir like spennende.

Jeg ønsker at det myldrer av liv i jorda, og forbedrer jordsmonnet ved å støtte det naturlige kretsløpet ut fra gårdens ressurser. I tillegg planter jeg vekster sammen i en blandingskultur. Plasseringen blir ikke tilfeldig, fordi vekstene- grønnsaker, urter og blomster påvirker hverandre. Planting gjøres basert på plantenes innbyrdes trivsel og veksttempo.

Kunnskap om hvilke planter som går best i lag og hvilke som ikke bør står ved siden av hverandre er en læreprosess som aldri tar slutt. Egne blomsterbed har jeg ikke; ringblomst, tagetes og agurkurt blant andre blir plantet sammen med grønnsaksvekstene. Blomster er ikke bare til pynt, de tiltrekker nyttige insekter som har mange av hagens skadedyr på menyen. 

Jorda blir sådd til med grønngjødsel, kløver, erter og bønner på alle ledige plasser der jorda trenger mer nitrogen, næring og liv. Jeg lager uttrekk av brennesle, kjerringrokk og valurt – disse brukes som overgjødsling gjennom sommeren.

Husdyrholdet har en naturlig plass. Næring fra sauetalle og hønsegjødsel er organisk materiale som gir jorda gode egenskaper når det gjelder jordstruktur og evne til å holde på vann og næring. Høyt innhold av organisk materiale sørger også for at mye karbon lagres i jorda.

Veksten av ugress forsøker jeg begrense med måten jeg dyrker jorda. Da minsker behovet for luking betraktelig. Jorda skal ikke ligge bar, men være dekket med vekster, ull, duk, grovkuttet flis og rester fra grovfôr.

Hele tiden tenker jeg på hva som er best for alt og alle som lever på gården, og at vi er del av en større helhet i naturen. Jeg har fokus på bærekraft, og for meg er det en viktig grunnpilar når jeg skal produsere mat på en sunn og god måte og forvalte ressursene på en helhetlig måte.

Gry Reinsnos